SZJA 1% felajánlás

Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlásáról

2024. május 21-ig lehet az SZJA 1 százalékáról nyilatkozni

a Pásztortűz Hagyományéltető Egyesület javára.

Adószámunk: 19152404-1-16

KÖSZÖNJÜK!

Az adószámunkkal kitöltött rendelkező nyilatkozat letölthető itt. (PDF)

A NAV hivatalos tájékoztatója itt olvasható.

https://nav.gov.hu/ado/szja1_1/11-os-rendelkezes-2024-ben/11-os-rendelkezes-2024-ben

Idén harmadjára van lehetőség arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1%-áról, a Pásztortűz Hagyományéltető Egyesület javára. Minden évben rendelkezni kell, mivel nem folytatólagos. 1%-át felajánlhatja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig egy technikai számmal rendelkező vallási közösségnek.

Az SZJA 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2023-es SZJA-bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt, vagy attól elkülönülten is rendelkezhet. Tehát, ha bevallását már beküldte, de még nem rendelkezett az 1%-ról, azt 2024. május 21-én éjfélig még megteheti.

Ha magánszemély és rendelkezik ügyfélkapuval, elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikusan nyújthatja be:

https://eszja.nav.gov.hu/app/login/#login

  • az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével, vagy
  • az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 23EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Kitöltési útmutató: http://www.pasztortuz.eu/wp-content/uploads/2024/02/23EGYSZA-kitoltesi-utmutato.pdf 

Papíralapon postai úton, vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

  • a SZJA-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
  • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
  •  a 23EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
  • ha a munkáltatója vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2024. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

NAV postacímek: https://ado-egy-szazalek.hu/nav-postacim/

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, a meghatalmazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító meghatalmazását.

Fontos, hogy a 2024. május 21-i határidő jogvesztő. Ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.