Egyesületünk a cégbíróságon 2019-ben bejegyzett nonprofit tevékenységet végző civil szervezet. Az egyesület elsődleges célja: a magyar hagyományok és kultúra kutatása, feltárása, megőrzése, megélése, terjesztése, közkinccsé tétele. Az egyesület tevékenysége: felnőttek, fiatalok és gyermekek részére egyaránt hagyományőrző és kulturális programok, közösségformáló, ismeretterjesztő rendezvények, tanfolyamok, táborok, továbbképzések, bemutatók szervezése, megvalósítása, a népi hagyományok és mesterségek, a népművészet, a katonai hagyományőrzés, és a magyar lovas hagyományok kulturális értékeinek feltárása és megőrzése érdekében, oktató, hagyományőrző tevékenység és az ehhez kapcsolódó lovas- és talpas íjászat népszerűsítése, a hagyományőrző lovas rendezvények szervezése, ismeretének fenntartása és minél szélesebb körben történő terjesztése. Az egyesület céljai megvalósítása érdekében gondoskodik a működési feltételek biztosításáról, tájékoztatást ad az írott és elektronikus sajtón, saját felületeken keresztül, kiadványokat készít, kapcsolattartást végez a rokoncélú magyar és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel, egyesületekkel, társaságokkal, és további állampolgárok más közösségeivel, létrehozza, szervezi a társadalmi aktívák hálózatát. Tevékenységével elősegíti az idegenforgalmat, fejleszti a turisztikai vonzerőt.

Új tagjaink a belépési nyilatkozat kitöltésével és a tagdíj megfizetésével léphetnek be. Számukra évente egyszer kötelező a közgyűlésünkön részt venni, ahol szavazati jogukkal élhetnek. Támogató tagjaink szintén a belépési nyilatkozat kitöltésével és adomány befizetésével léphetnek be, számukra nem kötelező részt venni az éves közgyűlésen, és szavazati joggal sem rendelkeznek. Mindenki élhet az egyesület céljával kapcsolatos javaslataival, és részt vehet azok megvalósításában. Lobogjon a láng!